På vegnet av styret vil jeg få takke Per Øyvind Iversen, Frode Elvestad, Lasse Sæther, Jonny Brasetvik, Frode Brynildsen, Kjetil Honkaharju Håkonsen, Helene Marie Green ,Knut Haug, Nichlas Røstad, Gaute Pedersen, Espen Zimmermann, Tom Helge Falk Green  Andreas Sørlie Auberg , Rune Liadammen Nilsen,  Ann-Hege Markussen og Morgan Walther for en formidabel innsats på Rudskogen for Polaris Norge. Dere er en fantastisk gjeng å jobbe sammen med, uasett hva dere blir satt til å gjøre gyver dere på med smil og iver. Både opprigging og nedrigging gikk som en drøm begge dagene, telter skulle opp, maskiner skulle kjøres til sine forskjellige poster, deltagerne skulle ledes til, gjennom og fra de forskjellige postene. Ikke minst skulle alle maskinene vaskes før de ble parkert for kvelden begge dager. Selvfølgelig må så mye som mulig foreviges på bilder og film. En stor takk til Per Øyvind som ledet oss gjennom to dager med en fantastisk kontroll over hva som skulle gjøres, det gjorde oppgavene våre enkle å gjennomføre. Nok en gang tusen takk for innsatsen alle sammen. Godt jobbet.