Oppfordrer alle medlemmer som etter innmelding i klubben har flyttet om å melde adresseendring til oss slik at vi får oppdatert våre registre.
Det er snart tid for utsendelse av innkalling til Årsmøte og da er det greit med riktig adresse.
Endringer sendes til post@atvklubb.no