Da har vi hatt en knalltur med Klubben i Follo regionen.