1. August 2009 var vi på Galborgen gård og kjørte. Her ligger det en film fra dagen.