Østlandet ATV Klubb (ØAK) er primært en klubb for ATV og UTV interesserte på Østlandet, men også interesserte fra andre regioner av landet er hjertelig velkomne som medlemmer hos oss. Det stilles ingen krav til alder for å være medlem, men det kreves at alle som skal kjøre i regi av klubben følger de til en hver tid gjeldende lover og regler. ØAK legger stor vekt på å ivareta det sosiale samholdet, og alle skal føle seg velkommen i klubben. ØAK skal bidra til å knytte miljøet sammen med felles kjøringer på vei, samt kjøringer på bane og i terreng ved godkjente anlegg.

Vi har Pr. 27.05.2017 er vi 131 medlemmer.

Se våre vedtekter

Kontakt info:
Styret
e-post: post@atvklubb.no 
tlf: 92404272

Medlemsregister:
e-post: medlem@atvklubb.no

Regnskap:
e-post: regnskap@atvklubb.no

Styret i Østlandet ATV Klubb